Gå til indhold

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet. Årsstatistik 2013

Der blev afgjort lidt færre klagesager om arbejdsskader i Ankestyrelsen i 2013 end i 2012. Det viser den nye årsstatistik for 2013. Den nye statistik viser også, at flere forsikringsselskaber klager.

Ankestyrelsen afgjorde i 2013 12.377 sager om arbejdsskader. Det viser den seneste årsstatistik for 2013. Der blev afgjort cirka 900 færre sager eller syv procent mindre i 2013 sammenlignet med 2012.

Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans, når det gælder arbejdsskader. Det er med andre ord Ankestyrelsen, der behandler klager over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser om arbejdsskader.

Sagerne er typisk klager over afgørelser om anerkendelse af ulykker og erhvervssygdomme. Det kan også være klager over afgørelser om godtgørelse efter men og erstatning for tab af erhvervsevne.

I 2013 sendte Ankestyrelsen 10 procent af sagerne tilbage til Arbejdsskadestyrelsen til ny behandling. Det hedder også en hjemvisning. En sag bliver hjemvist, hvis Ankestyrelsen vurderer, at nogle ting i sagen ikke er undersøgt godt nok.

I 17 procent af sagerne ændrede Ankestyrelsen afgørelsen. Ankestyrelsen omgjorde med andre ord 27 procent af klagesagerne fra Arbejdsskadestyrelsen. Andelen af omgørelser har de sidste fem år ligget mellem 25 og 30 procent og er igen i 2013 på samme niveau, viser den nye statistik.

Statistikken viser også, at forsikringsselskaberne klager oftere. I 2009 stod forsikringsselskaberne bag syv procent af klagerne, som Ankestyrelsen fik over afgørelser om arbejdsskader, mens tallet i 2013 var steget til 12 procent.

I årsstatistikken kan du også læse om fordelingen af sager på brancher.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring