Gå til indhold

Integration: Status og udvikling 2014

Ankestyrelsens notat ”Integration: Status og udvikling” indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark[1].

Notatet omfatter tre afsnit, der hver især belyser forskellige aspekter af integrationsområdet – befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse.

Første afsnit beskriver befolkningstallene, herunder indvandrere og efterkommeres fordeling på herkomst, oprindelsesland og alder samt udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere.

Andet afsnit omhandler indvandrere og efterkommeres uddannelse.

Tredje afsnit indeholder analyser af beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere.

Herudover omfatter notatet et temaafsnit om ældre indvandrere.

Det bemærkes, at afrunding af tallene kan medføre, at tallene i notatets tabeller og figurer ikke summer til totalen, og at tallene i teksten ikke nødvendigvis er lig med tallene i notatets tabeller og figurer.[1] Redaktionen er afsluttet den 14. august 2014.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring