Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 marts 2013

Præcisering af praksis om enlige

Ankestyrelsen har i 4 nye principafgørelser igen taget stilling til, hvornår en person er berettiget til at modtage ydelser som enlig. Ankestyrelsen har dermed præciseret sin tidligere praksis for, hvornår det må anses for tilstrækkeligt sandsynliggjort, at to personer lever i et ægteskabslignende forhold. 

Fortolkning af forældremyndighedsbegrebet

I en ny Principafgørelse slår Ankestyrelsen fast, at eventuelle nye forældremyndighedsindehaveres egne økonomiske forhold skal lægges til grund ved ansøgningen om økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a. 

Klagenævn oplever et mindre fald i klager, trods uændret kompetence

Klagenævnet for Specialundervisning kan konstatere et mindre fald i antallet af modtagne klager på folkeskoleområdet efter at folkeskoleloven i 2012 blev ændret for at inkludere flere elever med særlige behov og for at tilpasse klagereglerne på området til en mere inkluderende folkeskole. Det og meget mere kan du bl.a. læse om i nævnets årsrapport for 2012. 

Beregning af kontanthjælp - arbejde midt i en måned

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet flere principielle afgørelser, der belyser hvordan supplerende kontanthjælp beregnes, når en kontanthjælpsmodtager kommer i arbejde eller uddannelse midt i en måned, og derfor kun får udbetalt en delvis månedsløn eller uddannelsesstøtte. 

Invandrere er ofte på førtidspension

Nye tal fra Data og Analyse i Ankestyrelsen viser, at andelen af 50-59-årige på førtidspension er tre gange så høj for indvandrere med ikke-vestlig oprindelse som for personer med dansk oprindelse. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Oversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag. Svarfrist på henvendelser til Juridisk Hotline. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i marts udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Fælles mén som følge af samme erhvervsmæssige udsættelse, hvor det ene mén er under 5 procent
  • Fælles mén som følge af den samme erhvervsmæssige udsættelse, hvor ménene isoleret set (begge/alle) er under 5 procent
  • Arbejdsgivers digitale anmeldelse af sygefravær
  • Hvornår kan en borger fritages for afgift efter brændstofforbrug i sag om bilstøtte?

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring