Gå til indhold

Ankestyrelsens afsluttende rapport om kriminalitetstruede børn og unge

Som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet skal Ankestyrelsen frem til juli 2016 følge kommunernes arbejde med kriminalitetstruede børn og unge under 18 år, jf. lov nr. 495 af 21. maj 2013.

Formålet er at understøtte kommunernes indsats for at forhindre en
egentlig kriminel løbebane hos disse børn og unge ved at sikre, at den aktuelle og relevante viden om målgruppen er tilgængelig for kommunerne.

Ankestyrelsen har i 2014 gennemgået en række konkrete sager fra hver af de fem regioner, hvor politiet i perioden fra den 1. juli 2013 til den 1. april 2014 har underrettet kommunerne om mistanke om kriminalitet begået af børn eller unge under 18 år. Der er gennemgået i alt 97 sager fordelt med 19-20 sager fra hver region.

Som bilag ses resultaterne fra de enkelte regioner.


Hent publikationen

Ankestyrelsens rapport om kriminalitetstruede børn og unge i Region Hovedstaden (pdf).

Ankestyrelsens rapport om kriminalitetstruede børn og unge i Region Midtjylland (pdf).

Ankestyrelsens rapport om kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland (pdf).

Ankestyrelsens rapport om kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland (pdf).

Ankestyrelsens rapport om kriminalitetstruede børn og unge i Region Syddanmark (pdf).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring