Gå til indhold

Ny undersøgelse om udfordringer i sagsbehandlingen på børneområdet

Kommunerne kan ofte ikke se meningen med de handleplaner, de skal udarbejde, når udsatte børn modtager sociale foranstaltninger. Det viser en kvalitativ interviewundersøgelse, som Ankestyrelsen har lavet om sagsbehandlernes syn på udfordringer i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. 

Sagsbehandlerne efterspørger især socialfaglig kompetenceudvikling, for at de kan gøre handleplanerne mere konkrete og dermed brugbare. 

Juridisk sparringspartner efterspørges

I de 14 kommuner, der deltog i undersøgelsen, er der blandt sagsbehandlerne stor efterspørgsel efter en juridisk konsulent, som kan bruges som sparringspartner i forbindelse med juridiske problemstillinger og opdatering i lovgivningen. De kommuner, der allerede benytter en juridisk konsulent, vurderer, at det er med til at sikre, at sagsbehandlingen er i overensstemmelse med lovgivningen. 

Skriftlighed eller borgerkontakt - et spørgsmål om enten eller

Undersøgelsen bygger på interview med ledere og sagsbehandlere. Den viser desuden, at sagsbehandlerne selv oplever en enten-eller-attitude til arbejdet, hvor de enten prioriterer skrivearbejdet eller borgerkontakten. Det er især de nyuddannede sagsbehandlere, der synes, at lovgivningen er interessant at arbejde med, mens de mere erfarne primært fokuserer på kontakten med borgerne. 

Opfølgning på praksisundersøgelse om anbringelser fra 2009

Undersøgelsen er udarbejdet for Socialministeren, og er en opfølgning på praksis med lovgivningen i de 14 kommuner, der deltog i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anbringelser af børn og unge fra 2009. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring