Gå til indhold

Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

Kommunerne er godt på vej til at få styr på, hvordan de håndterer og følger op på underretninger om overgreb på børn og unge. Det viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen.

I oktober 2013 trådte Overgrebspakken i kraft. Målet er at sikre en tidlig indsats over for børn og unge, der udsættes for overgreb, og det blev besluttet at følge kommunernes indsats på området tæt.

Ankestyrelsen har derfor gennemført en undersøgelse af indsatsen i kommunerne med fokus på de lovændringer, som blev vedtaget som del af Overgrebspakken.

Undersøgelsen viser blandt andet, at tre ud af fire kommuner har positive erfaringer med kravet om at reagere på en underretning indenfor 24 timer. De positive erfaringer gælder også kravet om at foretage en genvurdering i sager, hvor der er givet en foranstaltning, og hvor der bliver modtaget en underretning om overgreb. Flere kommuner beskriver dog også udfordringer med at finde ressourcer til at leve op til disse krav.

Ankestyrelsens undersøgelse indeholder også en gennemgang af sager. Den viser, at kommunerne i hovedparten af sagerne har foretaget en akutvurdering inden for 24 timer. Når det gælder kravet om genvurdering, har kommunerne i to tredjedele af sagerne, hvor det er relevant, foretaget en genvurdering.

Et af målene med Overgrebspakken er også et bedre samarbejde mellem myndighederne i sager om mistanke om overgreb mod et barn eller en ung. Undersøgelsen viser, at næsten alle kommuner har anvendt det børnehus, som kommunen er tilknyttet, og at 80 procent af kommunerne oplever, at overgrebspakken har forbedret kommunens samarbejde med politiet.

Gennemgangen af sagerne viser dog også, at en del kommuner kan have vanskeligt ved at efterleve samtlige lovændringer fra Overgrebspakken i alle sager.

Ankestyrelsen har i undersøgelsen gennemgået 103 sager fra 25 kommuner, gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner og foretaget uddybende interviews med fire kommuner.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring