Gå til indhold

Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn med handicap

Ankestyrelsen har spurgt kommuner og forældre om, hvad der kan understøtte et godt samarbejde.

Undersøgelsen er bestilt at Social- og Indenrigsministeriet og belyser:

  • De kommunale rammer for samarbejdet - politikker, strategier og retningslinjer for børnehandicapområdet.
  • Eksempler på kommunal praksis og tiltag, som kommuner og forældre har gode erfaringer med i forhold til at skabe og understøtte et godt samarbejde.

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner og interview med henholdsvis medarbejdere i fem kommuner og 14 forældre eller forældrepar, der har erfaring med udvalgte kommunale tiltag, som, kommunerne oplever, understøtter et godt samarbejde.

Ankestyrelsen tilbyder kurser og læringsforløb på området

Ankestyrelsen afholder kurser om regler og praksis for blandt andet dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning. Desuden tilbyder Ankestyrelsen skræddersyede kurser og læringsforløb på børnehandicapområdet af kortere og længere varighed.


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring