Gå til indhold

Årsberetning 2020 - Arbejdsmiljøklagenævnet

I 2020 modtog Arbejdsmiljøklagenævnet 219 nye sager og behandlede 235 sager.

I 176 af disse sager traf nævnet afgørelse om enten at stadfæste, ophæve/ændre eller hjemvise Arbejdstilsynets afgørelse. 158 afgørelser blev stadfæstet, 8 afgørelser blev ophævet, og 10 afgørelser blev hjemvist til fornyet behandling i Arbejdstilsynet.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020 faldt fra 4,4 måneder i 2019 til 3,9 måneder i 2020.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 11.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring