Gå til indhold

Årsrapport 2011

Færre klagesager på folkeskoleområdet i 2011

I 2011 har Klagenævnet for vidtgående specialundervisning fået 32 procent færre klagesager om specialundervisning på folkeskoleområdet end i 2010. Det viser klagenævnets årsrapport for 2011.

Færre klagesager om specialundervisning i folkeskolen. Færre omgørelser af kommunale afgørelser om specialundervisning til elever i folkeskolen. Men til gengæld længere sagsbehandlingstid.

Sådan kan 2011 opsummeres for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning på baggrund af nævnets nye årsrapport. 

Ny proces har haft en effekt
Klagenævnet har modtaget 32 procent færre klagesager på folkeskoleområdet i 2011 end i 2010. Faldet i antallet af klagesager skyldes en ny proces i klagesager om specialundervisning til elever i folkeskolen. Processen medfører, at klagesagen først skal til genvurdering hos kommunen, inden den (eventuelt) sendes til klagenævnet.

Den nye klageproces, som blev indført pr. 1. august 2010, har også betydet, at klagenævnet omgør langt færre kommunale afgørelser om specialundervisning til folkeskolebørn. I 2011 har klagenævnet omgjort 36 procent af de kommunale afgørelser på folkeskoleområdet mod 53 procent i 2010.

Selvom klagenævnet har modtaget færre klagesager og har behandlet stort set det samme antal klagesager som i 2010, så er klagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget fra 3,9 måneder i 2010 til 4,8 måneder i 2011. Klagenævnets formand Lis Sejr udtaler:

”Vi har i lang tid arbejdet for at få nedbragt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for vores klagesager, og i 2010 kunne vi se frugten af vores arbejde. Den nye klageproces på folkeskoleområdet har dog givet os nogle nye udfordringer i forhold til at kunne færdiggøre klagesagsbehandlingen inden for en rimelig tid. Vi vil i 2012 se på, hvordan vi igen kan få nedbragt vores sagsbehandlingstid. Vi vil blandt andet ændre vores oplysningsindsats over for kommunerne, så vi kan øge antallet af klagesager, som er tilstrækkeligt belyst fra starten. Samtidig må vi erkende, at den nye klageproces har betydet, at mange af de klagesager, som vi modtager, er mere komplekse og kræver længere forberedelse af vores sekretariat, inden de er klar til at blive behandlet på et nævnsmøde.”

Kontakt
Klagenævnets sekretariat, Chefkonsulent Cathrine Due Billing, tlf.nr. 33 92 55 65


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring