Gå til indhold

Undersøgelse af kontaktpersonordningen

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse for Social- og Indenrigsministeriet om kommunernes brug af kontaktpersonordningen, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6.

Hovedfokus i undersøgelsen er på:

  • Hvordan kommunerne bruger kontaktpersonordningen, herunder bevillingspraksis, opfølgning og match af kontaktperson og ung
  • Hvilke typer støtte kommunerne giver som led i kontaktpersonordningen, samt
  • Hvilke unge og familier, der får bevilget en kontaktperson.

Undersøgelsen er baseret på:

  • Gennemgang af i alt 20 sager fra de fem største kommuner
  • Interview med unge, sagsbehandlere og kontaktpersoner i de fem største kommuner
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner
  • Gennemgang af kvalitetsstandarder
  • Registerdata

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Bilag - Ankestyrelsens undersøgelse af kontaktpersonordningen

Download handicaptilgængelig version af udgivelsen.

Download handicaptilgængelig version af bilaget.

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring