Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 1/ 2010

Lov om arbejdsmiljø

 • Sag nr. 1 Manglende hjemmel til at give påbud om undersøgelse af vandskianlæg
 • Sag nr. 2 Hjemvisning af krav om straks at bruge af høreværn ved støjbelastning over 80 dB (A)
 • Sag nr. 3 Forbud mod klatring i 19 meters højde ved brug af faldsikringsudstyr, line og karabinhage
 • Sag nr. 4 Hjemvisning af påbud om sikkerhedsorganisation i Restaurant
 • Sag nr. 5 Kloakarbejde - Ophævelse af påbud om vaccination af ansatte
 • Sag nr. 6 Kloakarbejde - Fastholdelse af påbud om vask af de ansattes tøj
 • Sag nr. 7 Efterkommelsesfrist på 3 måneder tilstrækkelig til at oprette sikkerhedsorganisation
 • Sag nr. 8 Krav om forsvarlig tømning af spånsilo, da arbejdet betød en betydelig overhængende risiko for skader
 • Sag nr. 9 Hjemvisning af påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver grundet ingen oplysning om ansatte
 • Sag nr. 10 Ophævelse af påbud om samarbejde mellem flere virksomheder om sikkerhed og sundhed
 • Sag nr. 11 og 12 Hjemvisning i to sager påbud om at forebygge faldulykker ved at fjerne kabelbakker på et autoværksted
 • Sag nr. 13 Krav til særskilt toilet til medarbejdere i  bofællesskaber
 • Sag nr. 14 Krav om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved gentagne problemer på tværs af produktionsenheder
 • Sag nr. 15 Nævnet har kompetence, hvis klager over sagsbehandlingen kan have betydning for en afgørelses indhold 
 • Sag nr. 16 Ungdomsskoleelever må ikke svejse, hvis de ikke har § 26 svejsekursus
 • Sag nr. 17 Krav om luftforsynet åndedrætsværn ved spartelarbejde med et produkt med MAL-kode
 • Sag nr. 18 Hjemvisning af forbud mod arbejde på grund af manglende faldsikring ved elementmontage
 • Sag nr. 19 Ophævelse af påbud om indstillelige arbejdsborde hvor flere ansatte brugte det samme bord i kortere tid 
 • Sag nr. 20 Annullering af påbud om organisering af sikkerhedsarbejdet i kommune med MED - aftale

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring