Gå til indhold

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner

Ankestyrelsen har undersøgt en række kommunernes afgørelser om uddannelses- og kontathjælpsmodtagere, der bliver væk fra et tilbud. I undersøgelsen anbefaler styrelsen, at kommunerne på skrift vejleder om følgerne af at blive væk fra et tilbud.

Kommunerne har truffet den rigtige afgørelse i cirka halvdelen af sagerne om sanktioner over for uddannelses- eller kontanthjælpsmodtagere, der ikke møder op til et tilbud fra kommunen. Det viser Ankestyrelsens praksisundersøgelse af 99 sager.

Styrelsen anbefaler i undersøgelsen blandt andet, at kommunerne på skrift skal fortælle om følgerne af ikke at møde op til et tilbud fra kommunen.

Undersøgelsen viser, at kommunerne er kommet frem til den rigtige afgørelse i 47 af sagerme om sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af uddannelseshjælp. 26 af sagerne var i strid med reglerne og ville blive ændret eller sendt tilbage til kommunen til ny behandling, hvis borgeren havde klaget over kommunens afgørelse.

Undersøgelsen viser også, at der mangler oplysninger i 26 af sagerne. I de sager kan Ankestyrelsen ikke vurdere, om kommunerne er kommet frem til den rigtige afgørelse eller ej.

Som en del af undersøgelsen kommer Ankestyrelsen med en række anbefalinger til kommunerne. Anbefalingerne går på kommunernes sanktioner over for modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp, der bliver væk fra et tilbud fra kommunen.

Anbefalingerne er blandt andet:

  • Kommunen skal altid undersøge, om borgeren har en rimelig grund til at blive væk fra tilbuddet
  • Hvis borgeren er parat til aktivering på grund af særlige problemer, skal kommunen prøve at komme i kontakt med borgeren og få en forklaring på, hvorfor han eller hun blev væk fra tilbuddet. Det skal ske, før kommunen trækker i hjælpen
  • Kommunen skal skriftligt vejlede borgeren om konsekvenserne ved at blive væk fra et tilbud. Der skal også vejledes om, hvad borgeren skal gøre for igen at blive berettiget til hjælp. 

Om undersøgelsen

  • Ankestyrelsen har gennemgået 99 sager fra 10 forskellige kommuner. Det er sager, hvor kommunerne har givet uddannelses- eller kontanthjælpsmodtagere en sanktion ved at trække i hjælpen for at blive væk fra et tilbud fra kommunen.
  • Ankestyrelsen skal over tre år lave årlige praksisundersøgelser om sanktioner i kommunerne. Det blev besluttet som en del af den politiske aftale om de nye regler på området, der blev indgået i april 2013.

Læs alle anbefalingerne og hele undersøgelsen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring