Gå til indhold

Eget værelse som anbringelsesform

Ankestyrelsen har for Servicestyrelsen gennemført en undersøgelse af, hvordan eget værelse bliver anvendt som anbringelsesform i Danmark. Undersøgelsen er gennemført som en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse suppleret med interviews i 10 kommuner. 

Flere end 4 ud af 5 kommuner anvender eget værelse

86 kommuner havde pr. 1. marts 2011 en eller flere unge under 18 anbragt på eget værelse, mens 71 kommuner benyttede eget værelse til unge over 18 år som led i efterværnsindsats. I alt boede 1.179 unge på eget værelse, heraf var 682 under 18 år.

Unge på eget værelse kommer fra konfliktfyldte hjem

Undersøgelsen viser, at flere kommuner oplever en stigning i antallet af sager, hvor konflikter eller voldsom disharmoni i hjemmet er årsag til, at den unge ikke længere kan bo hjemme. Det bekræftes af resultaterne i undersøgelsen, som viser, at 68 procent af de unge anbragt på eget værelse kommer fra konfliktfyldte hjem. 

Hver anden af de unge er flyttet direkte hjemmefra

Halvdelen af de 682 unge under 18 år, som pr. 1. marts 2011 var anbragt på eget værelse, boede umiddelbart inden anbringelsen hjemme hos sine forædre. Den anden halvdel var i forvejen anbragt.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring