Gå til indhold

Minianalyse: Udfordringer med at oplyse sagerne på børnehandicapområdet viser sig i høje omgørelsesprocenter

I en ny minianalyse stiller vi skarpt på Ankestyrelsens viden om børnehandicapområdet. Analysen er baseret på Ankestyrelsens undersøgelser, principmeddelelser og statistik fra vores klagesagsbehandling. Den viser, at kommunerne ikke altid får oplyst sagerne tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse.

 Minianalysen om børnehandicapområdet sammenholder viden fra Ankestyrelsens klagesagsbehandling med viden fra fire undersøgelser om hhv. tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning, sektoransvarsprincippet ved problematisk skolefravær hos børn med handicap og samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn med handicap

Minianalysen viser, at kommunerne kan have svært ved at få sagerne tilstrækkeligt oplyst. Derudover indeholder analysen opdaterede tal fra Ankestyrelsens Ankestatistikken i forhold til omgørelsesprocenten og årsager til omgørelse for 2022 på børnehandicapområdet.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Bilag til minianalyse

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring