Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 5/2012

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om håndtering af frugt og grønt i en dagligvarebutik
  • Sag nr. 2 Påbud om manuel håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik
  • Sag nr. 3 Påbud om at udføre opbygning af flypalletter og flycontainere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Sag nr. 4 Påbud om at udføre håndtering af postsække og pakker sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Sag nr. 5 Påbud om at forebygge psykiske belastninger som følge af stor arbejdsmængde og tidspres og brug af arbejdsmiljørådgiver
  • Sag nr. 6 En ansat var klageberettiget i sag om mobning – Fastholdelse af afgørelse om ophævelse af påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø
  • Sag nr. 7 Påbud om at etablere mekanisk udsugning i en synshal
  • Sag nr. 8 Påbud om eftersyn og vedligeholdelse af kompressoranlæg til luftforsyning af åndedrætsværn
  • Sag nr. 9 Afslag på ansøgning om tilladelse til, at en 12-årig kan sælge lodsedler

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring