Gå til indhold

Årsstatistik 2016 på arbejdsskadeområdet

I 2016 modtog Ankestyrelsen flere sager end i 2015.

Tal fra Danmark 

 • Lille stigning i modtagne sager
 • Færre sager blev afgjort
 • Stabil andel af stadfæstede og omgjorte sager i perioden 2012-2016
 • Sagsbehandlingstiden på tværs af sagstyper er næsten uændret
 • Længere sagsbehandlingstid i arbejdsulykkesager
 • Flest klager fra skadelidte
 • Flest sager handlede om sygdomme i bevægeapparatet og psykiske sygdomme
 • Klager fra forsikringsselskaber vedrørte især erstatning/godtgørelse
 • En tredjedel af alle klager vedrørte brancherne sundhedsvæsen, sociale foranstaltninger og fremstillingsvirksomhed
 • Flest klager fra mænd
 • Flest klager fra 40+ årige uanset køn
 • Flest klager fra mænd i fremstillings- og bygge- og anlægsvirksomheder og fra kvinder i sundhedsvæsenet og sociale foranstaltninger

Tal fra Grønland

 • 87 modtagne sager
 • 102 sager blev afgjort
 • Stigning i andelen af stadfæstede sager på 19 procentpoint
 • Flest klager fra skadelidte
 • Flest klager om afgørelser om erstatning eller godtgørelse

Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring