Gå til indhold

Landets kommuner er blevet undervist i reglerne om merudgifter til voksne

De sociale nævn i statsforvaltningerne har i et samarbejde med Ankestyrelsen og Social- og Integrationsministeriet i foråret 2012 undervist landets kommuner i servicelovens § 100, merudgifter til voksne. Der har været gennemført 18 undervisningsseancer, hvor 434 sagsbehandlere og deres faglige leder har deltaget.

Den erhvervede viden fra undervisningen forankres i kommunerne

Undervisningsseancerne har været efterfulgt af møder i hvert nævn med fagchefer fra hver kommune, med henblik på forankring af den erhvervede viden i den enkelte kommune.

Evalueringen af formidlingsindsatsen er positiv

Deltagernes samlede vurdering af undervisningen viser, at 87 procent af deltagerne fandt undervisningen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Den samlede vurdering af de efterfølgende møder viser, at 96 procent af deltagerne fandt møderne meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende.

Undervisningens effekt

Formidlingsindsatsens effekt vil blive bedømt ud fra, i hvilket omfang kommunernes sagsbehandling er blevet bedre siden den første praksisundersøgelse fra november 2011 ved at gennemføre en ny og tilsvarende praksisundersøgelse i 2013.

Baggrund for formidlingssindsatsen

På baggrund Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne, § 100, som blev offentliggjort den 3. november 2011, blev det besluttet, at Ankestyrelsen i et samarbejde med de sociale nævn og Social- og Integrationsministeriets departement, skulle undervise landets kommuner i servicelovens § 100, merudgifter til voksne.

Formidlingsprojektet har erstattet en af de praksisundersøgelser, som henholdsvis Ankestyrelsen og hvert af de sociale nævn ellers skulle gennemføre.

Formål med formidlingsindsatsen

Formålet med formidlingsprojektet har været at forbedre sagsbehandlingen i sager om servicelovens § 100. Forbedringen er søgt opnået ved først at gennemføre et undervisningsforløb for sagsbehandlere i alle landets kommuner. Dernæst at forankre den formidlede viden i kommunerne ved hjælp af kommunale mellemledere.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring