Gå til indhold

Praksis i erhvervssygdomssager om veteraner med en psykisk lidelse

Formålet med praksisundersøgelsen er at belyse sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og tidligere Arbejdsskadestyrelsen har afvist at anerkende en veterans psykiske sygdom som en arbejdsskade: Er sagerne korrekte og i overensstemmelse med regler og praksis?

Derudover skal undersøgelsen belyse, om:

  • afgørelserne lever op til de formelle regler for sagsbehandling, herunder krav til afgørelsens form og begrundelse, klagevejledning
  • sagerne er tilstrækkelig oplyst
  • afgørelserne er skrevet i et klart og forståeligt sprog.

Det er Beskæftigelsesministeriet, der har bedt Ankestyrelsen om en praksisundersøgelse om sagsbehandlingen af veteraners arbejdsskadesager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og tidligere Arbejdsskadestyrelsen.


Hent publikationen

Bilagsrapport: Praksis i erhvervssygdomssager om veteraner med en psykisk lidelse

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring