Gå til indhold

Kontinuitet i anbringelser

Undersøgelsen belyser specifikt kontakt og samvær mellem anbragte børn og unge og deres netværk, blandt andet i form af

  • tidligere pleje-familier
  • årsager til skift i anbringelsessted
  • forebyggelse af skift
  • forberedelse, når der sker et skift.

Undersøgelsen handler både om anbringelser med og uden samtykke.

Undersøgelsen består af:

  • En survey blandt landets kommuner. 78 kommuner har besvaret surveyen; det giver en svarprocent på 80.
  • En kvalitativ gennemgang af 45 klagesager om ændret anbringelsessted. Samtlige sager, der er behandlet i Ankestyrelsen i 2017, indgår i gennemgangen.
  • Interview med to kommuner.
  • Interview med tre plejeforældre.

Hent publikationen

Sidst opdateret 07.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring