Gå til indhold

Tendenser for førtidspension 2011:2

I 2. kvartal 2011 tilkendte kommunerne 3.848 nye førtidspensioner. Det er et fald på 15 procent i forhold til 2. kvartal 2010.Faldet i forhold til 2. kvartal 2010 kan forventes at blive mindre, da kommunerne erfaringsmæssigt i løbet af året efterfølgende indberetter afgørelser truffet i 2. kvartal. Ud fra sammenlignelige tal uden efterindberetninger af afgørelser truffet i 2. kvartal 2010 vil faldet dog kun være 7 procent.


Flere får afslag på ansøgninger på det foreliggende grundlag

Borgere har siden 2003 haft mulighed for at søge om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Andelen, der har fået afslag på det foreliggende grundlag, har i perioden 2007 til 2011 været stigende. I 2011 endte 70 procent af ansøgningerne med et afslag, mens det til sammenligning i 2007 var 55 procent.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring