Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 november 2010

Udfordringer på børneområdet

Manglende juridisk sparring, komplekse it-systemer, utilsigtede effekter af kommunernes organisering. Det er blot nogle af de ting, der er med til at spænde ben for sagsbehandlerne i en travl hverdag, viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen. 

Private konsulenter aflaster kommunerne i § 50 undersøgelser

Ankestyrelsen har i en ny undersøgelse kortlagt kommunernes brug af private aktører i børnefaglige undersøgelser. Tallene viser, at mange kommuner bruger fx læger og psykologer til at bidrage med oplysninger til undersøgelser, men at kun få bruger private konsulenter til på egen hånd at indhente oplysninger og udarbejde betydelige dele af undersøgelsen. 

Barnets bedste i centrum

Udsatte børn og unge skal have samme muligheder for et sundt liv med gode muligheder for personlig udfoldelse og faglig udvikling som alle andre børn og unge. En række lovændringer, kaldet Barnets Reform, skal være med til at sikre et bedre liv for udsatte børn og unge i Danmark. 

Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre

Kommunerne har i høj grad styrket deres rolle i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere. Det viser den seneste rapport fra Ankestyrelsen om forebyggende hjemmebesøg til ældre. 

Kontanthjælp er nu oftest indtægten inden førtidspension

Ankestyrelsens seneste kvartalsstatistik over tilkendte førtidspensioner viser et fald i antallet af personer, som modtog sygedagpenge umiddelbart før, de blev tilkendt pension. Omvendt viser statistikken en stigning i antallet af personer, som gik fra kontanthjælp til førtidspension. 

Kort nyt fra Ankestyrelsen

Der er stadigt pjecer om underretning tilbage. Nu kan man søge samtidigt på Principafgørelser og andre publikationer på hjemmesiden. Statistik fra Ankestyrelsen. Nyeste Principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i november udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Kommunes vejledning om sanktion var god nok, 
  • Flerårig pause i medlemskab af a-kasse har betydning for efterløn, 
  • Uddannelsessøgende skal have bopæl i Danmark for at blive medlem af dansk a-kasse. 

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring