Gå til indhold

Inddragelse af børn og unge ved valg af indsats og opfølgning

Ankestyrelsen har talt med 16 børn og unge om, hvordan de er blevet inddraget i forbindelse med, at kommunen har iværksat en støtteindsats efter § 52 i serviceloven.

Undersøgelsen viser, at det er meget forskelligt hvordan og hvor meget, de interviewede børn og unge oplever at være blevet inddraget. Nogen er fx blevet aktivt inddraget i valget af indsats og udarbejdelsen af handleplanen – mens andre ikke mindes at være blevet spurgt om deres holdning til indsatsen, og ikke kender deres handleplan.

På tværs af interviewene tegner der sig et billede af, at god inddragelse for børnene og de unge blandt andet handler om at blive spurgt, hørt, set og orienteret. Disse fire forhold uddybes i rapporten.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.

Du kan også lytte til undersøgelsen i podcastserien "Ankestyrelsen undersøger"


Hent publikationen

Sidst opdateret 22.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring