Gå til indhold

Evaluering af PAS: Resumé af slutevaluering. Rapport.

For at tilvejebringe et billede af projektets virkning og effekt igangsatte Familiestyrelsen en evaluering af PAS-rådgivningen i februar 2009. Rambøll Management Consulting har fået til opgave at varetage den eksterne evaluering. Denne version af slutrapporten indeholder en opsummering af erfaringerne fra den samlede evaluering, der er gennemført fra februar 2009 til august 2010. Der er endvidere udarbejdet en længere slutevalueringsrapport, hvor der kan læses mere uddybende om både PAS-rådgivningen og evalueringen heraf.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring