Gå til indhold

Ankestyrelsens årsstatistik om afgørelser på arbejdsskadeområdet 2015

Fortsat fald i antal modtagne og afgjorte sager.

I 2015 modtog Ankestyrelsen i alt 12.192 klagesager over afgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen. I 2014 var antallet af modtagne sager 12.473. Det svarer til et mindre fald på 281 sager. Samme tendens blev set i perioden 2013-2014. Dog var faldet i oprettede sager på 2.760.

Tilsvarende blev der afgjort færre sager i 2015 sammenlignet med 2014. I 2015 blev 12.723 sager afgjort. I 2014 lå antallet af afgjorte sager på 14.936. Det er et fald på 15 procent svarende til 2.213 sager.

Kort om Arbejdsskadestatistikken

Siden 2007 har Ankestyrelsen udgivet en årsstatistik over afgørelser på arbejdsskadeområdet.

Arbejdsskadestatistikken indeholder opgørelser over de arbejdsskader, der bliver anket til Ankestyrelsen. Disse sager er tidligere behandlet og afgjort i Arbejdsskadestyrelsen.

Statistikken blev oprettet som følge af Arbejdsskadereformen fra den 1. januar 2004, og formålet er at informere om, hvilke typer af arbejdsskadesager Ankestyrelsen hvert år behandler.

Statistikken skal lave et system, der regelmæssigt kan offentliggøre information om status og udvikling for ankesager om arbejdsskade. Årsstatistikken offentliggøres elektronisk på Ankestyrelsens hjemmeside.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring