Gå til indhold

Evaluering af læringsforløb om de generelle sagsbehandlingsregler, kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance

Sagsbehandlere og faglige ledere fra ti udvalgte kommuner har netop afsluttet et læringsforløb med fokus på de generelle sagsbehandlingsregler, kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger).

Læringsforløbet er det første af de forløb, som Ankestyrelsen tilbyder i alt 30 kommuner i årene 2023, 2024 og 2025. Forløbene vil have fokus på at styrke sagsbehandlingen på børne- og voksenhandicapområdet.

Hver kommune har deltaget i to undervisningsdage med et særligt fokus på sagsoplysning og begrundelse, da de dele af sagsbehandlingen ofte opleves som vanskelige af kommunerne. En udfordring kan fx være at opfylde kravene til sagsoplysning og begrundelse i de tilfælde, hvor borger ikke ønsker medvirke til sagens oplysning.

Den efterfølgende evaluering af læringsforløbet viser, at 77 procent af de deltagere, der har besvaret evalueringsskemaet, angiver, at læringsforløbet i høj grad eller i nogen grad har givet dem et øget kendskab til de generelle sagsbehandlingsregler. 89 procent har svaret, at læringsforløbet vil påvirke deres praksis i høj grad eller i nogen grad.

Det udvalgte emne for læringsforløbene skifter årligt og vil omhandle emner fra både børne- og voksenhandicapområdet. I 2023 var det således servicelovens §§ 95 og 96 om kontant tilskud og BPA-ordninger.

Læringsforløbene indgår i en række initiativer, der skal styrke retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet – retssikkerhedsinitiativerne.
Læs mere om dem her.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 26.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring