Gå til indhold

Årsrapport 2010

Sagsbehandlingstiden er faldet

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle klagesager var 3,9 måneder i 2010, mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de nævnsbehandlede klagesager var 4,8 måneder. Det er en af hovedkonklusionerne i årsrapporten fra Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Klagerne, der har været behandlet i nævnet har en længere sagsbehandlingstid da sagsgangen er længere end i de sager, som enten skal afvises, fordi klagefristen er overskredet, eller fordi der er opnået enighed mellem klager og kommune, mens sagen blev behandlet i klagenævnet.

Samlet set er sagsbehandlingstiden faldet fra 2009 til 2010, selvom klagenævnet har modtaget et uændret antal af klager i henholdsvis 2009 og 2010, og det glæder klagenævnets for-mand Lis Sejr:

”Vi er meget tilfredse med at vi har nedbragt sagsbehandlingstiden. I 2010 var sagsbehand-lingstiden for alle nævnsbehandlede sager knap 5 måneder, hvor den i 2009 var på godt 7 måneder. Vi arbejder fortsat på at nedbringe sagsbehandlingstiden i 2011.”

Kontakt
Faglig koordinator i klagenævnssekretariatet Helle Elling, tlf. 3392 6210.


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring