Gå til indhold

Danskuddannelse, Kvartalstatistik 4. kvartal 2012

Danskuddannelse, Kvartalstatistik 4. kvartal 2012

Statistikkerne præsenteret i det følgende er baseret på oplysninger fra Social- og Integrationsministeriets danskundervisningsdatabase, som er baseret på kvartalsvise statistikindberetninger fra udbyderne af danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl.

De nyeste tal på danskuddannelsesområdet for 2012 indbefatter tal til og med 4. kvartal 2012. Flere tabeller/figurer indeholder desuden tal for 2010 og 2011, således at det er muligt at
følge udviklingen over tid.

Tallene fra danskundervisningsdatabasen for 4. kvartal 2012 er trukket fra danskundervisningsdatabasen marts 2013. Statistikkerne for 2012 og 2011 er foreløbige, mens statistikkerne for 2010 er endelige og ikke opdateres løbende. Der mangler data for to udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge for 4. kvartal 2012.

Foruden de kvartalsvise statistikker udarbejder Social- og Integrationsministeriet en årlig rapport, som indeholder kommenterede statistikker for kursistsammensætningen,
undervisningsaktiviteten, de afsluttende prøver på danskuddannelserne samt nogle hovedtal for udviklingen over tid.

Den seneste udgave ”Tal og Fakta - Aktiviteten hos udbydere af
danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011” er offentliggjort på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring