Gå til indhold

Medarbejdernes opgaver på botilbud – erfaringer fra syv botilbud

Ankestyrelsen har undersøgt syv botilbuds oplevelser med, hvilke opgaver de bruger deres arbejdstid på, og om de oplever deres opgaver som meningsfulde.

I undersøgelsen ser vi på, hvilke arbejdsopgaver og hvilken dokumentation medarbejderne på botilbuddet har, og hvad de særligt oplever tager tid fra borgerrettede opgaver.

 Vi har i undersøgelsen interviewet medarbejdere på fem botilbud og ledere fra syv botilbud til borgere, som er 18 år eller ældre, og som både tilbyder pladser, som er midlertidige jf. § 107 i SEL og længerevarende jf. § 108 i SEL.

 Undersøgelsen er bestilt af Ekspertudvalget på Socialområdet. 

Rapporten er tilgængelig på nedenstående link. Du kan også downloade en handicaptilgængelig version på det nederste link her på siden


Hent publikationen

Medarbejdernes opgaver på botilbud – erfaringer fra syv botilbud - handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 31.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring