Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 marts 2012

Psykiske symptomer efter fysisk skade

Antallet af sager, hvor der opstår psykiske symptomer efter en fysisk arbejdsskade, som ikke i sig selv er egnet til at medføre psykiske symptomer, har været støt stigende i de seneste år. Ankestyrelsen skal derfor i en række sager afgøre, hvem der har erstatningspligten for erhvervsevnetabet i sådanne situationer. 

Kan stress på arbejdet føre til depression?

Der har længe været stor fokus på anerkendelse af psykiske arbejdsskader. Det er der stadig. Af den grund har Ankestyrelsen netop offentliggjort en Principafgørelse, hvor vi tager stilling til spørgsmålet om anerkendelse af depression som erhvervssygdom. 

Kan borgeren anvende en robotstøvsuger?

Ankestyrelsen har netop truffet afgørelse i 3 sager om hjælp til rengøring til borgere i 80-årsalderen. I sagerne blev der givet afslag på fortsat praktisk hjælp med henvisning til, at borgeren kunne benytte mindre belastende arbejdsstillinger, dele opgaverne op eller gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler. 

Kommunerne har godt styr på bevilling af praktisk hjælp

Kommunerne er gode til at træffe afgørelser i sager om tildeling af praktisk hjælp til borgere i aldersgruppen 18-65 år. Det viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen. 

Relevante behandlingsmuligheder skal være afprøvet

Kommunen kan forlange, at borgeren skal medvirke til behandling. Behandlingen skal være realistisk, og må ikke indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed. 

Kommunerne giver ofte hjælp til handicappede i job

Kommunerne bevilliger hyppigere personlige assistenter, end loven foreskriver. Kommunerne har bevilliget personlig assistance i tilfælde, hvor der ikke er tale om en varig funktionsnedsættelse, og i tilfælde hvor assistentens opgaver reelt ikke er at bistå den handicappede person i løbet af dennes arbejdsdag. 

Ugyldig aftale om at fravige reglerne om anmeldelse af arbejdsskader

Arbejdsskader skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab, eller i visse tilfælde til Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadesikringsloven giver ikke mulighed for at indgå aftaler om at fravige anmeldelsesproceduren. 

Hjælp til bedre kommunikation

Ankestyrelsen har etableret kontakt til en gruppe af fagpersoner, der kan inspirere os i vores kontakt med omverdenen. Gruppen er Ankestyrelsens "kritiske venner". 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Juridisk hotline til sagsbehandlere. Tendenser for førtidspension i 4. kvartal 2011. Nye pjecer om sager i Ligebehandlingsnævnet. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i marts 2012 udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Arbejdsløshedsforsikring
  • Førtidspensionisters ansøgning om hjælp til enkeltudgifter
  • Bevilling af hjælpemidler
  • Seniorjob
  • Refusion af barselsdagpenge
  • Ingen sygedagpenge til deltidsansat fuldtidsmedlem af a-kasse

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring