Gå til indhold

Tendenser for førtidspensioner 2012:2

Stort fald i antallet af tilkendelser

I 2. kvartal 2012 tilkendte kommunerne 2.979 nye førtidspensioner til 3.583 ansøgere. Det er et fald på 28 procent i forhold til 2. kvartal 2011, hvor 4.160 fik tilkendt førtidspension.

Faldet i forhold til 2. kvartal 2011 kan dog forventes at blive lidt mindre, da kommunerne erfaringsmæssigt efterfølgende indberetter flere afgørelser.

Flere ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse inden førtidspension

Fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2012 er andelen af ikke-vestlige indvandrere, der inden tilkendelse af førtidspension var i beskæftigelse, steget fra 27 procent til 36 procent, mens andelen af beskæftigede med dansk oprindelse er uændret.

 

Data er opdateret den 9. november 2012.

Sidst ændret: 11. oktober 2012


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring