Gå til indhold

Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge 2009

Ankestyrelsen har undersøgt 125 sager om kommunernes praksis i forbindelse med afgørelser om anbringelse af børn og unge. 

Undersøgelsen afdækker, hvorvidt kommunernes afgørelser om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet er behandlet i overensstemmelse med de gældende regler og praksis. Der er særligt fokus på § 50 undersøgelse, handleplan og børnesamtale. 

Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne ikke følger alle lovkrav, når de anbringer børn og unge
I 83 procent af sagerne om anbragte børn og unge overholder kommunerne ikke en eller flere af de lovkrav, som Ankestyrelsen har undersøgt. Det er i høj grad de samme lovkrav, som styrelsen undersøgte i 2008. Undersøgelsen fra i år viser, at kommunernes sagsbehandling ikke er blevet bedre. 

De tre hyppigste årsager til at kommunens sagsbehandling ikke følger alle lovkrav er, at:

 • I 35 procent af sagerne mangler undersøgelse efter § 50 af barnet og familien samt barnets skole, fritid og sundhed mv.
 • Næsten halvdelen af de udarbejdede § 50 undersøgelser er ikke afsluttet inden for fire måneder. 
 • I 27 procent af sagerne mangler en handleplan for barnet/den unges tid på anbringelsesstedet

De deltagende kommuner:

 • Sorø
 • Slagelse 
 • Kalundborg
 • Herning
 • Hedensted 
 • Billund
 • Fredensborg
 • Aabenraa
 • Kolding
 • Nyborg
 • Aalborg
 • Helsingør
 • Tårnby
 • Ikast-Brande

Udvikling siden 2008

Undersøgelsen indeholder sammenligninger med Ankestyrelsens tilsvarende undersøgelse fra 2008.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring