Gå til indhold

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse

Ankestyrelsen har skrevet en pjece om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt udveksling af oplysninger i børnehuse. Pjecen vedrører de nye regler i servicelovens § 49 b og § 50 c, som giver udtrykkelig lovhjemmel til i overgrebssager at udveksle oplysninger uden indhentelse af samtykke.

Reglerne, som trådte i kraft 1. oktober 2013, er en del af Overgrebspakken.

Pjecen er primært rettet mod de kommunale fagpersoner, der til daglig arbejder med
børn og unge i sager om overgreb.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring