Gå til indhold

Årsrapport 2010

Årsrapporten giver et samlet og dækkende billede af Ankestyrelsens økonomi og faglige resultater.

Årets økonomiske resultat

Ankestyrelsens resultat for 2010 blev et overskud på 0,6 mio. kr. Dog er der reserveret 7,7 mio. kr. til opgaver, som styrelsen fik bevilling for i 2010, men som først vil blive løst i 2011.

Det er blandt andet opgaver fra Barnets Reform og Kriminalitetspakken samt knap 300 antagne principielle ankesager, som er antaget i 2010, men som vil blive behandlet i 2011.

De samlede ordinære indtægter blev i 2010 på 217,9 mio. kr., hvoraf 79,3 mio. kr. stammer fra bevillingen og 138,6 mio. kr. fra eksterne indtægter (primært indtægter fra be­handl­ing af arbejds­skadesager).

I forhold til den indtægt­s­dæk­kede virk­somhed er der hensat på 8,4 mio. kr. på balancen til behandling af verserende arbejds­­­­­skade­sager.

De samlede udgifter blev på knap 219 mio. kr. (inkl. andre driftsomkostninger og finan­sielle omkost­ninger), hvor­af 81,2 mio. kr. ved­rørte stamkontoen, mens 137,5 mio. kr. vedrørte den ind­tægts­­dæk­kede virk­somhed.

Årets faglige resultat

Ankestyrelsen afsluttede det højeste antal sager nogensinde.

Der blev afsluttet 25.369 sager i 2010, hvilket var ca. 3.300 flere sager end året før svarende til en stigning på 15 pct.

Der blev afsluttet ca. 18.500 arbejdsskadesager, hvilket er det hidtil højeste niveau, og ca. 1.700 flere sager end året før.

De senere års kapacitetsudvidelse i Arbejdsskadeafdelingen og de seneste effektiviseringer har løftet produktionen markant.

Også Stamkonto-området afsluttede flere sager i 2010 end de forgangne år. Det blev til i alt 6.852 afsluttede ankesager mod 5.234 sager året før svarende til en stigning på 31 pct. Der blev især afsluttet flere principielle ankesager og flere børnesager end året før.


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring