Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2010

Årsberetningen indeholder artikler om principielle problemstillinger, som i forbindelse med konkrete sager har været forelagt Arbejdsmiljøklagenævnet til afgørelse. Herudover indeholder årsberetningen et udvalg af enkeltafgørelser.

Antal oprettede og afgjorte sager
I 2010 oprettede Arbejdsmiljøklagenævnet 376 sager på grundlag af de klagesager, som Arbejdstilsynet sendte til behandling i nævnet. I 2009 var tallet 417. Antallet af afgjorte sager i 2010 steg til 420 sager i forhold til de 308, som blev afgjort i 2009.

En høj omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten faldt til 27 % i 2010 i forhold til den meget høje omgørelsesprocent i 2009 på 41 % og 35 % i 2008.

"Dette tyder på, at Arbejdstilsynet har forbedret en række af de systematiske retlige fejl og mangler, men trods dette må omgørelsesprocenten fortsat siges at ligge over det, man bør kunne forvente", siger Lisbet Jensen, formand for nævnet.

Årsberetning 2010 fokuserer derfor fortsat på hjemvisning og ophævelse (annullation) af afgørelser i forhold til, hvad der er årsagen. Således er medtaget resumé af en række eksempler på hjemviste og annullerede afgørelser.

Sager om røgfri miljøer

Sager efter lov om røgfri miljøer, som trådte i kraft den 15. august 2007, er faldet lidt fra 10 sager i 2008 og 14 sager i 2009 til 9 sager i 2010. Sagerne drejer sig hovedsageligt om restauranter, cafeer og værtshuse, hvor der ryges, og hvor undtagelsesbestemmelsen om små værtshuse mindre end 40m2 medfører uenighed om beregningen af serveringsarealets størrelse. Se i øvrigt ombudsmandssagen under udvalgte emner.

Udvalgte emner

Årsberetning 2010 indeholder et afsnit 3 om udvalgte emner fra praksis vedrørende:

A) Klagefrister B) Frist for efterkommelse, C) Hjemvisning, D) Ophævelse (annullation), E) Dispensationer og F) Røgfri miljøer, og H) Ombudsmandsag vedrørende en sag om forbud mod rygning i et bankocenter. Ombudsmanden fandt ikke udsigt til at kritisere afgørelsen.

Udvalgte afgørelser

Årsberetningen indeholder desuden et afsnit 4 med udvalgte afgørelser i øvrigt fra året vedrørende:

A) Psykisk arbejdsmiljø, B) Bygge- og anlæg, C) Skelet og muskelbesvær, D) Støj og akustik, E) Personlige værnemidler, F) Faste arbejdssteders indretning, G) Velfærdsforanstaltninger i form af spiseplads, H) Indeklima, I) Ventilation, J) Kontrolanordning (alarm) på ventilationsanlæg, K) Tekniske hjælpemidler, L) Stoffer og materialer, og M) Brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Søg efter konkrete afgørelser

Du kan fritekstsøge via søgefeltet øverst her på ast.dk og derefter vælge kun at søge i emner om AMK.

Søg efter afgørelser på Retsinformation.dk
Alle afgørelserne bliver lagt i fuld længde på Retsinformation.dk, så her kan du også søge efter afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Når du søger på Retsinformation.dk, kan du under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer", bruge AMK´s journalnumre.

Numrene står i nyhedsbrevene under den enkelte afgørelse.

Gå til søgning på Retsinformation.dk


Hent publikationen

Sidst opdateret 23.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring