Gå til indhold

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2019

Denne redegørelse handler om Ankestyrelsens behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark i 2019. Redegørelsen indeholder statistik om de indkomne og behandlede sager på Udbetaling Danmarks områder.

Redegørelsen har særlig fokus på følgende lovområder:

• Barselsdagpenge
• Boligstøtte
• Familieydelser
• National pension
• International pension
• Lovvalg
• Kontanthjælpsloftet og jobpræmie

I redegørelsen ses der på tal om:
• Tilgangen af sager
• Afsluttede sager
• Realitetsbehandlede sager

Herudover har vi opgjort tal over, hvor mange sager vi har udtalt kritik i fordelt på sagsområder, og hvilke sagsbehandlingsfejl vi har påtalt i sagerne.

Derudover indeholder redegørelsen de vigtigste tendenser,
som vi har set på de enkelte sagsområder i 2019, ligesom vi
har set på, om der er sket en udvikling i nogle af de tendenser,
som vi beskrev i redegørelsen for 2018. Under tendenser beskriver vi, hvilke sagsbehandlingsfejl vi har set i nogle klagesager. Endelig beskriver vi nogle uhensigtsmæssigheder, fx lang sagsbehandlingstid eller misvisende breve, som vi også
har set i nogle klagesager, men som hverken betyder, at afgørelserne ikke kan stadfæstes, eller at vi udtaler kritik.


Hent publikationen

Sidst opdateret 21.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring