Gå til indhold

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2019

Denne redegørelse handler om Ankestyrelsens behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark i 2019. Redegørelsen indeholder statistik om de indkomne og behandlede sager på Udbetaling Danmarks områder.

Redegørelsen har særlig fokus på følgende lovområder:

• Barselsdagpenge
• Boligstøtte
• Familieydelser
• National pension
• International pension
• Lovvalg
• Kontanthjælpsloftet og jobpræmie

I redegørelsen ses der på tal om:
• Tilgangen af sager
• Afsluttede sager
• Realitetsbehandlede sager

Herudover har vi opgjort tal over, hvor mange sager vi har udtalt kritik i fordelt på sagsområder, og hvilke sagsbehandlingsfejl vi har påtalt i sagerne.

Derudover indeholder redegørelsen de vigtigste tendenser,
som vi har set på de enkelte sagsområder i 2019, ligesom vi
har set på, om der er sket en udvikling i nogle af de tendenser,
som vi beskrev i redegørelsen for 2018. Under tendenser beskriver vi, hvilke sagsbehandlingsfejl vi har set i nogle klagesager. Endelig beskriver vi nogle uhensigtsmæssigheder, fx lang sagsbehandlingstid eller misvisende breve, som vi også
har set i nogle klagesager, men som hverken betyder, at afgørelserne ikke kan stadfæstes, eller at vi udtaler kritik.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 23.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring