Gå til indhold

Psykiske erhvervssygdomme er i fokus i Ankestyrelsens arbejdsskadestatistik 2011

I perioden 2007-2011 er antallet af Ankestyrelsens afgørelser om psykiske erhvervssygdomme steget fra 501 til 848 sager, svarende til en stigning på 69 procent. Andelen af psykiske erhvervssygdomme i forhold til Ankestyrelsens samlede antal afgjorte sager om erhvervssygdomme er i samme periode steget fra 10 procent til 15 procent.

I 2011 blev hver femte af sag om psykiske erhvervssygdomme omgjort

Andelen af afgørelser om psykiske erhvervssygdomme, hvor Ankestyrelsen omgjorde Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, er steget fra 8 procent i 2007 til 20 procent i 2011. Heraf blev 10 procent ændret og 10 procent hjemvist til Arbejdsskadestyrelsen til fornyet sagsbehandling.

Til sammenligning var andelen af sager, hvor Ankestyrelsen omgjorde Arbejdsskadestyrelsens afgørelse 25 procent i 2011 for alle sager.

Uændret antal afgjorte sager

I 2011 afgjorde Ankestyrelsen i alt 18.493 afgørelser om arbejdsskader. Det var 63 flere afgjorte sager end i 2010.

Generelt fald i omgørelsesprocenten for sager afgjort i Ankestyrelsen

Efter en periode med en stigende andel af omgjorte sager faldt andelen af omgjorte sager fra 30 procent i 2009 til 26 procent i 2010 og 25 procent i 2011. Af disse afgørelser blev 15 procent ændret og 10 procent hjemvist.

Hvem klager?

Som noget nyt fremgår det af statistikken, hvem der klager. Det er skadelidte selv (borgeren), repræsentanter for skadelidte, forsikringsselskaber og arbejdsgivere der kan klage til Ankestyrelsen i arbejdsskadesager.

Stigende antal klager fra forsikringsselskaberne

Antallet af afgørelser, hvor det er forsikringsselskaber, der har klaget, er steget fra 594 sager i 2007 til 1.470 i 2011. Det svarer til en stigning fra 4 procent til 8 procent af alle afgørelser truffet i Ankestyrelsen.

Skadelidte klager over sygdomme i bevægeapparatet

Når skadelidte selv klager til Ankestyrelsen om erhvervssygdomme, er det typisk i sager om sygdomme i bevægeapparatet. I 2011 udgjorde sygdomme i bevægeapparatet 46 procent af sagerne, hvor skadelidte selv havde klaget.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring