Gå til indhold

Nyt fra Anketyrelsen nr. 2 februar 2011

Kommunerne skal vejlede modtagere af kontanthjælp bedre

En ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne ikke altid giver tilstrækkelig vejledning, før de nedsætter kontanthjælpen til borgere, der er udeblevet fra jobtilbud. 

Arbejdsevnemetoden virker

Kommuner, der anvender arbejdsevnemetoden som et redskab til dialog med borgerne i sager om tilkendelse af førtidspension, træffer langt hyppigere korrekte afgørelser end de kommuner, som ikke har en reel dialog med ansøgeren. Det viser en ny praksisundersøgelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden. 

Besparelser er for besværlige at høste

Kommunerne i Region Midtjylland oplyser stadig ikke sager om beregning af boligstøtte godt nok. Det viser en ny og opfølgende praksisundersøgelse fra Midtjylland. 

Kommuner yder økonomisk hjælp på mangelfuldt grundlag

Omkring 60 procent af alle sager om økonomisk støtte efter aktivlovens § 81, som afgøres af kommunerne i Region Hovedstaden er mangelfulde. Det viser en praksisundersøgelse som Statsforvaltningen Hovedstaden har gennemført i 2010. 

Praksiskoordinering i 2011

I denne artikel kan du læse om de undersøgelser og formidlingsprojekter, som Ankestyrelsen, de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene vil gennemføre i 2011 som led i koordinering af praksis på velfærdsområdet. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Ny Højesteretsdom om bevisbyrden i genoptagelsessager, flere sager skaber pres på sagsbehandlingstiden, Antallet af underretninger om udsatte børn stiger, hvordan kan børn klage over kommunens afgørelse, Ankestyrelsens brugerundersøgelse på arbejdsskadeområdet. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har udsendt nye Principafgørelser om blandt andet:

  • Supplement til pensionister med brøkpension, 
  • Kommunens frist for fradrag i kontanthjælpen, 
  • Arbejdsskadeerstatning ved overgang fra ledighedsydelse til fleksydelse

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring