Gå til indhold

Tendenser for førtidspensioner 2012:4

Færre tilkendelser af førtidspension i 2012

I 4. kvartal af 2012 tilkendte kommunerne 3.453 førtidspensioner, hvilket er 18 procent færre tilkendelser end i 4. kvartal 2011.
I hele 2012 var der 13.180 tilkendelser, mod 15.969 i 2011, svarende til et fald på 17 procent.

Erfaringsmæssigt indberettes et mindre antal afgørelser med en vis forsinkelse, hvorfor det samlede antal tilkendelser for 2012 forventes at være lidt højere.

Flere ansøger om førtidspension på det foreliggende grundlag

I 2012 søgte 2.507 borgere om førtidspension på det foreliggende grundlag, mens det i 2008 var 2.000. Andelen, der fik tilkendt førtidspension efter ansøgning på det foreliggende grundlag, faldt fra 46 procent i 2008 til 28 procent i 2012.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring