Gå til indhold

Indsatser til unge i udsatte positioner i overgangen til voksenlivet – kommunale erfaringer fra praksis

Ankestyrelsen har undersøgt syv kommuners erfaringer og praksis i forhold til at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet.

I undersøgelsen har vi set nærmere på kommunernes erfaringer med efterværnsbestemmelsen og andre udvalgte bestemmelser efter serviceloven og lovgivning på beskæftigelsesområdet, som kan tilbydes unge, der ikke er i målgruppen for efterværn. Derudover belyser undersøgelsen også kommunernes erfaringer med samspillet mellem udvalgte indsatser.

Endelig præsenterer undersøgelsen også konkrete ændringsforslag til efterværnsbestemmelsen, som de deltagende kommuner har beskrevet.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet og indgår i et større analysearbejde som led i den nytænkning af efterværnsområdet, der er beskrevet i aftaleteksten ”Børnene Først”.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 19.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring