Gå til indhold

Adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne

Ankestyrelsen har foretaget en undersøgelse af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Sydkorea i 1970’erne og 1980’erne.

I undersøgelsen ”Adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne” vurderer Ankestyrelsen, at adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark var præget af et ureguleret formidlingssystem og en uheldig incitamentsstruktur hvor store pengebeløb blev overført mellem de danske og sydkoreanske organisationer i forbindelse med adoptionen.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af en række problemstillinger, som organisationen Danish Korean Rights Group rejste om den internationale adoptionsformidling fra Sydkorea til Danmark. Ankestyrelsen indhentede herefter information om problemkomplekset fra blandt andet DIA, den danske ambassade i Seoul og centralmyndigheder i andre modtagerlande.

Ankestyrelsen vurderede, at karakteren af informationerne pegede på, at adoptionsformidlingen fra Sydkorea i 1970’erne og 1980’erne havde været præget af systematisk ulovlig adfærd i Sydkorea. Ankestyrelsen besluttede derfor i januar 2023 at iværksætte en undersøgelse af de danske adoptionsformidlende organisationers formidlingssamarbejde med Sydkorea i perioden 1. januar 1970 til 31. december 1989.

Til brug for undersøgelsen har Ankestyrelsen gennemgået materiale fra Statens Arkiver og fra de tidligere organisationers arkiv.

Det udvalgte materiale, der henvises til i undersøgelsen, er samlet i nedenstående dokumentpakker:

DanAdopt

AC Børnehjælp

Terre des Hommes


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 07.02.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring