Gå til indhold

Hvordan bruger kommunerne de udvidede regler om tvangsadoption?

Ankestyrelsen har i en ny velfærdsundersøgelse undersøgt:

  • om kommunerne kender de udvidede regler om tvangsadoption og 
  • hvordan kommunerne oplever at bruge reglerne i praksis

De udvidede regler

1.oktober 2009 blev reglerne om tvangsadoption udvidet. Det er nu muligt at tvangsadoptere et barn, der er under 1 år og et barn, der har været tvangsanbragt i mindst 3 år. 

Undersøgelsen er bestilt af Socialministeriet og Familiestyrelsen, da antallet af tvangsadoptioner er ikke steget siden reglerne trådte i kraft. Det var en forventning at flere børn ville blive tvangsadopteret, da de udvidede regler dækker flere børn.

Kommunerne synes det er svært at bruge reglerne i praksis

Undersøgelsen har blandt andet vist, at kommunerne:

  • kender de udvidede regler om tvangsadoption 
  • synes reglerne er svære at anvende i praksis, fordi de skal dokumentere, at forældrene aldrig vil kunne tage sig af deres barn 
  • mener, at et barns nuværende plejefamilie ofte er de oplagte adoptivforældre, men kommunerne er i tvivl, om plejeforældrene vil være adoptivforældre

Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring