Gå til indhold

Hjemmetræning delrapport 1

Ankestyrelsens opfølgning på de reviderede regler om hjemmetræning

Ankestyrelsen har undersøgt, hvilke erfaringer kommuner og forældre har med håndteringen af hjemmetræningsordningen her to år efter revideringen af reglerne. Vi har spurgt kommuner og forældre samt gennemgået klager, som Ankestyrelsen har modtaget om afgørelser om hjemmetræning.

Hvad går ordningen ud på?

Hjemmetræningsordningen giver forældre mulighed for at træne deres barn og ung med væsentlig og varig nedsat funktionsevne i hjemmet. Ordningen startede som en forsøgsordning i 2002 og blev i 2008 gjort permanent. Den 1. juli 2016 blev reglerne om hjemmetræning revideret, da man ønskede enklere regler på området. Ordningen fremgår nu af § 32 a i serviceloven.

Spørgeskema og interview

Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af 109 klager hos Ankestyrelsen, en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner og interview med henholdsvis medarbejdere i 5 kommuner og 15 forældre eller forældrepar, der hjemmetræner eller tidligere har hjemmetrænet.

To delrapporter

Undersøgelsen er bestilt at Børne- og Socialministeriet. Resultater beskrives i to delrapporter, hvor første delrapport handler om gennemgangen af klagesager, og anden delrapport handler om resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og interviewene.

Upload delrapport 1 under "Hent publikationen" herunder.

Delrapport 2 finder du her


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring