Gå til indhold

Beslutninger i et barns hverdag under en anbringelse

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan udvalgte kommuner og anbringelsessteder håndterer beslutninger om børns hverdagsliv under en anbringelse.

I undersøgelsen har vi også fokus på, hvordan forældre oplever at bliver informeret og inddraget i beslutninger om deres barns hverdag. Vi har desuden spurgt nogle unge om, hvordan de oplever at blive inddraget i beslutninger om deres egen hverdag.

Undersøgelsen bygger på interview med:

  • fem kommuner
  • fem forskellige anbringelsessteder
  • fire unge, der er anbragt uden for hjemmet
  • tre forældre til børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

I undersøgelsen har vi set på:

  • Hvilke fokusområder kommunerne har fra starten af en anbringelse, som kan bidrage til en god håndtering af de beslutninger, der skal tages undervejs i anbringelsen.
  • Hvilke beslutninger henholdsvis anbringelsessteder, kommuner og forældre træffer om barnets hverdag under anbringelsen.
  • Hvilke beslutninger og situationer i et barns hverdagsliv, der kan opstå udfordringer eller uenighed om.
  • Hvordan kommuner og anbringelsessteder arbejder med at sikre et godt samarbejde med forældre til børn, der er anbragt uden for hjemmet, og hvordan forældrene oplever at blive informeret om og inddraget i beslutninger om deres barns hverdag.
  • Hvordan børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, oplever at blive inddraget i beslutninger om deres eget hverdagsliv, og hvordan uenighed om hverdagslivsbeslutninger kan påvirke barnets eller den unges trivsel.

Undersøgelsen er bestilt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Undersøgelsens resultater skal supplere arbejdet med barnets lov og bidrage med viden til et dialogredskab, som Social- og Boligstyrelsen skal udvikle for at understøtte kommunernes dialog med forældre og anbringelsessteder.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version.

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring