Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 september 2011

Kommunerne har styr på reglerne om tilbagebetaling af kontanthjælp

Reglerne om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser som kontanthjælp bliver generelt anvendt rigtigt i kommunerne. En ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at langt størstedelen af kommunernes afgørelser er rigtige. 

At skrive en afgørelse

Ankestyrelsens pjece "At skrive en afgørelse" er netop udgivet i en ny og opdateret udgave. Pjecen giver sagsbehandlere en opskrift på at skrive en afgørelse, der både er korrekt. 

Frivillige kan også få erstatning

Hvis man kommer til skade, imens man arbejder frivilligt, kan man godt være berettiget til erstatning. Arbejdet kan være ulønnet, og frivilligt arbejde kan derfor også være omfattet af arbejdsskadeloven. 

Fælles kurs for kommuner og foreninger på det frivillige sociale område

Ankestyrelsen har i to temaanalyser belyst samarbejdet mellem kommuner og foreninger på det frivillige sociale område. Temaanalyserne handler om kommunernes og foreningernes syn på samarbejdet og muligheder for at understøtte den frivillige sektor. 

Download nyt inspirationskatalog om tilsyn og opfølgning i hjemmeplejen

Ankestyrelsen har sammen med Socialministeriet udarbejdet et katalog, som kan inspirere kommunerne, når de skal udarbejde en tilsynspolitik i hjemmeplejen. 

Fokus på bisiddere til børn

Børn, der er i kontakt med Ankestyrelsen, har fået øget indflydelse på deres egen sag. Det medfører et større behov for voksenhjælp. Børns Vilkår tilbyder professionelle bisiddere til børn, der skal til møde i Ankestyrelsen. 

Flere ansøgte om handicapbil - flere fik afslag

Kommunerne bevilgede færre handicapbiler i 2010 end året før. Faldet er sket trods stigning i antallet af ansøgninger om støtte til køb af bil. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2010, Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010, Forældreansvaret i udsatte familier styrkes, Uddannelsesdag på ældreområdet. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i september 2011 udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Forlængelse af revalidering,
  • Foreløbig anbringelse uden for hjemmet af 13-årigt barn, 
  • Vurdering af arbejdsevnen ved ansøgning om fleksjob, 
  • Udmåling af hjælp til borgerstyret personlig assistance og 
  • En kommune kan ikke klage over en afgørelse fra samme kommune.

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring