Gå til indhold

Brugerundersøgelse om arbejdsskadesager

Gode input til en bedre sagsbehandling af arbejdsskadesager

Ankestyrelsen har gennemført en brugerundersøgelse om tilfredsheden med behandling af deres arbejdsskadesag. 

Størstedelen af de skadelidte samt de partsrepræsentanter, der har deltaget i undersøgelsen mener, at Ankestyrelsen opfylder deres forventninger til sagsbehandlingen. Der efterlyses dog en mere realistisk oplysning om forventet sagsbehandlingstid. 

Der er generelt tilfredshed med telefonbetjeningen, når en skadelidt eller partsrepræsentant henvender sig om en arbejdsskadesag. Dette gælder især, når de kommer til at tale med den sagsbehandler, der behandler den konkrete sag. 

Flere borgere til Ankestyrelsens hjemmeside

Undersøgelsen viser endvidere, at der er behov for at forbedre især de skadelidtes kendskab til og brug af Ankestyrelsens hjemmeside.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring