Gå til indhold

Seks kommuners praksis og overvejelser ved visitation til botilbud

Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners praksis og overvejelser, når de skal visitere en borger til et botilbud.

I undersøgelsen har vi set nærmere på seks kommuners arbejdsgange, når de skal udrede en borgers støttebehov og vælge et konkret botilbud. Undersøgelsen viser hvilke hensyn kommunerne tager, når de skal finde et botilbud, der matcher borgerens støttebehov, og hvordan de vægter disse hensyn. I undersøgelsen beskriver vi også eksempler på kommunernes praksis for bevilling, opfølgning og udfordringer, som de seks kommuner oplever i deres arbejde med visitation til botilbud.

Vi har gennemgået i alt 48 sager fra de seks kommuner, og udarbejdet otte konstruerede eksempler på sagsforløb. Vi har lavet gruppeinterview med sagsbehandlere i samme seks kommuner.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet, og indgår i ministeriets evaluering af det specialiserede socialområde.

Ankestyrelsen tilbyder kurser på botilbudsområdet.
Læs mere om det næste kursus her.


Hent publikationen

Sidst opdateret 08.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring