Gå til indhold

Kommunernes arbejde med skånsomme skift af anbringelsessted

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan fire kommuner arbejder med at sikre, at det sker så skånsomt som muligt, når et barn eller ung skal skifte anbringelsessted, samt hvilke udfordringer de oplever med at sikre skånsomme skift.

Undersøgelsen består af interview med fire kommuner og en gennemgang af 15 sager, hvor der har været et skift af anbringelsessted.

I interviewene belyser kommunerne, hvilke overvejelser de gør sig om processen før, under og efter et skift af anbringelsessted, og hvilke forudsætninger, de oplever, er vigtige for at understøtte et skånsomt skift af anbringelsessted.

På baggrund af gennemgangen af de 15 sager har vi lavet tre eksempler på sagsforløb, hvor der sker et skift af anbringelsessted med samtykke, uden samtykke og på grund af en udefrakommende begivenhed. I forbindelse med sagsforløbene beskriver vi de juridiske krav og lovgivningsmæssige forpligtelser, som kommunen skal opfylde.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet og er en del af en række initiativer i forbindelse med reformen ”Børnene Først”, som skal understøtte færre skift og mere stabilitet i anbringelsen, herunder at nødvendige skift af anbringelsessted bliver så skånsomme som muligt.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 05.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring