Gå til indhold

Nyt koncept om minianalyser: Anbragte børn og unge skal inddrages i eget sagsforløb

Ankestyrelsen lancerer et nyt koncept om minianalyser, der kobler viden fra Ankestyrelsens samlede eksisterende viden om forskellige sagsområder.

Ankestyrelsen lancerer nu et nyt koncept om minianalyser, der kobler viden fra Ankestyrelsens undersøgelser, principmeddelelser og øvrige retskilder med viden fra Ankestatistikken på en lettilgængelig måde. Den første minianalyse handler om anbragte børn og unges inddragelse i egen sag.

Ankestyrelsen vil fortsætte med at udgive minianalyser om forskellige sagsområder i løbet af året.


Hent publikationen

Sidst opdateret 22.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring