Gå til indhold

Årsberetning 2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet

I 2018 modtog Arbejdsmiljøklagenævnet 313 sager og traf afgørelse i 316 sager.

Udfaldet af afgørelserne

I 263 af disse sager traf nævnet afgørelse om enten at stadfæste, ændre eller hjemvise Arbejdstilsynets afgørelse. 83 procent blev stadfæstet, 6 procent blev ændret, og 11 procent af afgørelserne blev hjemvist til fornyet behandling i Arbejdstilsynet.

I de øvrige 53 sager blev der truffet afgørelser med andre udfald, som fx afvisning fordi klagefristen ikke var overholdt eller klager over forhold, hvor nævnet ikke har kompetence.

Omgørelsesprocenten

Omgørelsesprocenten faldt fra 20 procent i 2017 til 17 procent i 2018. Omgørelsesprocenten har været støt faldende siden 2014, hvor nævnet omgjorde 34 procent af Arbejdstilsynets afgørelser.

Sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2018 var 3,5 måneder.

Indhold

Årsberetningen er bygget op omkring de emner inden for arbejdsmiljøområdet, hvor Arbejdsmiljøklagenævnet træffer afgørelser.

Beretningen indeholder resuméer af en del af de afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet i løbet af 2018. Det vil fremgå, hvis der er givet dissens i afgørelserne.

Når der omtales en sag, der er offentliggjort, vil der være oplysning om sagens j.nr.. Man kan læse afgørelsen i sin helhed på Retsinformation.  


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring