Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens § 82a

Ankestyrelsens landsdækkende spørgeskemaundersøgelse viser, at mere end 2/3 af kommunerne har udarbejdet interne retningslinjer for administrationen af den nye mulighed for hjælp til tandbehandling. Samtidig oplever 2/3 af kommunerne udfordringer forbundet med denne administration.

Formålet med paragraf § 82a i aktivloven er at give kontanthjælpsmodtagere og andre personer, som modtager ydelser på uddannelseshjælps – eller kontanthjælpsniveau bedre adgang til tandbehandling. Loven trådte i kraft 1. januar sidste år, og Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan de nye muligheder administreres i kommunerne.

Flere kommuner har retningslinjer for sagsbehandlingen

Undersøgelsen viser, at 72 procent af kommunerne har interne skriftlige retningslinjer for behandlingen af ansøgninger om hjælp til tandbehandling i henhold til aktivlovens § 82a.

Flere kommuner har orienteret om den nye ordning

Desuden viser undersøgelsen, at 71 procent af kommunerne har orienteret tandlæger i kommunen om muligheden for hjælp til tandbehandling efter aktivlovens § 82a. Mens 40 procent af kommunerne har orienteret borgerne i kommunen om muligheden.

I undersøgelsen belyses en række umiddelbare sammenhænge forbundet med orientering af borgere og tandlæger. Blandt andet er der umiddelbart flere blandt de kommuner, der har orienteret tandlæger og/eller borgere i kommunen generelt om muligheden for hjælp i henhold til § 82a, som har modtaget over 100 ansøgninger per 100.000 indbygger i første kvartal 2014 sammenlignet med de kommuner, som ikke har lavet en generel orientering.

Alle kommuner modtager ansøgninger og mange ansøgninger munder ud i hjælp

Samtlige kommuner oplyser, at de i første kvartal 2014 har modtaget ansøgninger om hjælp til tandbehandling i henhold til aktivlovens § 82a. Kommunernes skøn viser, at de fleste ansøgninger resulterer i hel- eller delvis bevilling af hjælp.

Kommunerne har oplyst, at de giver afslag i tilfælde, hvor ansøgeren ikke tilhører personkredsen, tandbehandling er kosmetisk eller der mangler dokumentation.

Ordningen rummer udfordringer for både borger og kommune

Hele 66 procent af kommunerne oplever, at administrationen af aktivlovens § 82a giver udfordringer for kommunerne. Flere kommuner beskriver udfordringer forbundet med henholdsvis samarbejdet med tandlægerne og koblingen mellem aktivlovens § 82a og § 82 (om hjælp til behandling), der medfører en tidskrævende og administrativ tung sagsbehandling.

Undersøgelsen viser også, at 41 procent af kommunerne har oplyst, at borgerne oplever udfordringer i forbindelse med ansøgning om hjælp efter aktivlovens § 82a. Som eksempel angiver kommunerne, at borgerne kan have svært ved at forstå reglerne eller at de skal betale deres egen del af tandlægeregningen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring